OCR Output

>> © —

inom Umeå domsaga:
fröken Greta Lidgren, Umeå;
inom Västerbottens södra domsaga:

fröken Anna Hellström, Umeå;
inom Västerbottens västra domsaga:
fröken H. Benzell, Lycksele.

Umea i Landskansliet den 9 februari 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1924. ‘Tryekeriforen. Folket, u. p. a.