OCR Output

Vasterbottens lans allmänna
Kungörelser

ar 1921.

Ser. A. s k anst ied N:r 12.

Uppläses i Vännäs sockens kyrka den 30
januari 1921.

Som Jonas Jonsson d. y. i Spoland, vilken blivit vald till kommunal— Ang.en inom
fullmäktig i Vännäs socken för tiden från och med den 1 maj 1919 till _ Vännäs
och med den 31 december 1922 avlidit, kommer ny sammanräkning av kommunal—
de vid val av kommunalfullmäktige inom Vännäs socken avgivna röster fullmäktige
inom den grupp, för vilken Jonsson blivit vald, att infor Länsstyrelsen uppkommen
företagas & Liinsstyrelsens sessionssal lordagen den 5 instundande februari ledighet.
kl. 11 fm:

Umeå i Landskansliet den 27 januari 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1981. TryckerifOren. Folket, u. p. a.