OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser A. L a nds k a ns1 fed. N: 7.
N:r 7. Härigenom kungöres, att nedannämnda personer innehava Ang. perso—
Länsstyrelsens förordnande att verkställa växelprotester, nämligen : ner som för—
i Nordmaling: f. d. postmästaren Alfred Dahlén och folkskolläraren — ordnats
Johan Rudolf Teodor Nygren; verkställa
i Äsele: banktjinstemannen A. Kant; växelprotes—
i Robertsfors: forvaltaren Viktor Hornstrom; ter.
i Degerfors: bankkamreraren Bertil Scherdin;
i Burträsk: underlöjtnanten 0. Sundstrom; *

i Nysätra: kassören Fredrik Wiklund;

i Jörn: bankkamreraren Einar Thorsen;

i Dorotea: handlanden J. Gustafsson;

i Byske: förvaltaren P. Norman;

i Norsjö: gastgivaren K. E. Westerlund;

i Holmsund: polisuppsyningsmannen Albin Eriksson;

i Vilheimina: f. gästgivaren Joh. Jonsson och banktjänstemannen C.
Rundquist, Vilhelmina:

i Bureå: kassoren Arthur Erik Ogqvist;

i Vännäs: handlanden A. O. Allberg;

i Sorsele: faktor Johan Robert Ronnholm;

i Stensele: fjärdingsmannen J. M. Andersson;

i Bjurholm: kassören A. Jonsson;

i Kåge: hemmansägaren Axel Manklund;

i Nyåker: fjärdingsmannen Olof Gotthard Grundstrom; och

i Fredrika: folkskolläraren Olof Arvid Tenghorg.

Umeå i Landskansliet den 15 januari 1921.

Gustaf Hultman, Gustaf Heintz.

Umeå 1921. Tryckeriforeningen Folket, u. p. a.