OCR Output

12 181 SZ

oema e err SS.

c —roks30 . ”” ”” 1 d —P : | , 0.510.310.2
BAnenas . . .. .. ... 2.2 2.2
Saxnas".".... .. w t . .. .. . 2.2|0%e|1.6
. i« .. ... T x4| > 114
Fattmomakke kapell , ,. .. .. fr s å 194 1i
Från Stensele till
Northerg‘.:...%!..%."/ e . . 1.6
IiAngvattnuet ...... . ...... . .. ... 1.2
Från Sorsele till (Avaviken)
Hmune . —. / — — =. o tet in 8 — = 0 / L.t|1.1
Slagnäs (Arjeplougs s:n) ......... 4.5 |1.s
Från Bure till Nyliden (Arvids—

. _%. .. . —.. .. .. — 11
Från Långstrand till
Hamsbo— + . '+. » :* ”& ** — — — > — i 11
Nikenäs:. .. .. .. 0.9 Q.9
Sädksttand .. . ;. . ...... .. .. ... y 23 |22
___ — _. .. ..... 04| —J0;s
.. — _6 ........... . 2.9 . 42:2
PDikanäs kapell.;;; .. . 04101 10,3
Fran Vilhelmina till
Sörstensele.. .. .. s. ;s . s. . .. .. . 1:3 1 .i
; ;. — . : 1.6/01/1 .5
Fizgg$s! > k .. ; M. s.. .. . 1.
__ Q ,. . W k . .. . ..— 0 1411x
Dorotea, (Bergvattnet) ... .. ........ 0.910.9
Från Bergvattnet (materialvig) i

till bangården i Mårdsjö . ....... 1.
Gramibergsbacken . _. .. ......... 1.2
Meselforsen _ .. _. .. .—. .. . . .. .... 1;s
Från Storbäck till Harrsjö . ...... 1
Från Storbäck tilll i
— — — +1 £ 8 = . — 0.3 0.3
Risbacks kapell 0.910.9
Fran LAngsele till
.. .. > .L..s —9 ol iL 7, , t 1.¢{1.¢
Nprrby (Wåsjö s:n) . .. .. . . . s 1.5|/1.6
Från Lavsjö till
SväNndby .. . .L vLe .i ;; o. ooo 1.3 1.0
Gfånåsen .. .. .. 1.7/1.7
Bällingberget (Junsele s:n) ...... 0.5 |O.5
Fran Fredrika till $
Btorlögda ' ..2 + . 3. ..& 0.9