OCR Output

10 iss

. — _. _. ___ _. ... . 0.s

_. .. ... .. ...... . , 0.5 05
Sandrik*. . . .. .. _... .|.. :;; . 1.2 1.2
' * * : —.3.*. / * .; 14 14
AuSarsund:. .. .: .. ...... .. .. 0.910.5 10 ,3
_. ___ __ .. ; __ .. ... .. 2.5 |0.3 |2.2
Från Umnäs till

Forsjark .. ......................
Gaädsike. . . . .. .. : . .. :, 1.1/10.210.9
. . . .. . .. ....... . 0.910.9
XYittervik*—” — .; ”. .. 1.110.210,9
Tarng""..". .0. ... .. cR c 1.2 2.2 2.2
1.2

.. . .. .i ;. 0.1
Sjöriders ___ __ _. _. .. Ol _ |Ö;:s
Kl!i'Ppen ......................... 0.7 0.7
imiors — — — — . 02 — | | :1
Strimasunds fjällstuga ........... 1.9 1.9
fiögslaby ...... .. ä Ee 24 — Mf tt, 1;% 14
Grangen mot Norge . ............. 1a 1i
Uinlrugten i Norge .. ,. .. .. .. . 031 10.3
Från Stensele till

Skaämsjön s .. . . . . .. .|. .. ... 0.s) 0:3 |0.710.1
1.1|0.9|O.s
.. . .. . .: : ,. 0.5 |0.3 |O.2
Y olesele" ...:..........l. 1.6/1.5
Bergbacka eller Vilnelmina , , .. ... 1.9/1.4|0.5
Från Sorsele 'till

Örnäsudden: .. . __ .. .:.... 1,0 1.0
. .. . — ' + * ' : 0.3 0.3
. .. . — .. — .; 00 1;0 .0
0.1 0.4
Vindelbefea ....... 14 1.0
Hällmäs .. : .. — , ;.. . — s. 0.5 0.5
Nännäs : — . _. :: :' —,L— *+F/pr. _ 0.;
Oovre Nandsele 1.3|0.1|1.2
Iraddsele — ' ___ * :.: .. ' , 0.s |O.s
Ammatnas kapell 2.1|0.9|1 .2
Från Sorsele till Nordanås ....... 1.5/1.3/|0.5
Från Nordanås till Gargjauer

(Arsepmogs s:n) .. .. .. ].. . .4' . 0.910.9
Från Vilhelmina till

Laxbäcken .. . '' . . — ..../.. . 1.4|0.9|0.5
Skausholm .. 1 ji 1.1
.02 _ _, nc ts Lt . 1 ;s 1i
Stronmas .. .. .. . . — 14 1a

. . . _. |, . . .. ...Q..l— 0.s |0.s |O.3