OCR Output

Från Klutmark till

Sktåmträsk . ___ __) * '... ..
Från Krångfors till
Finnforstallet ...: ''. . ;
Fran Astrask till

Walyträsk ; —.— —.* > , / +

Från Storkåge till
Käge4diamn .. . . .... .. ..... ..
Från Skellefteå till
NaTruträsk . .. .' '' .. .. .
Svanfors .. ''' '> .. .. V
dötm: ; .. . .. :;; > !. ..P
Fran Krangfors till
Porsbacka® 5.
Fiunforsfådlet .. ...
Wmustots
Fran Byske till
Furuogrunds
Fran Aby till
Aby hämm . .. . ... +... .. ....
Från Risliden (Norsjö s:n) till
Ajaur (Lycksele sn) . .. .. .. .
Från Knaften till
.. ___ _—_.; (3 . .. . .
Ortrasks kynkoby s.w.lle,. 5... .. ..
Fran Knaften till
Vänjaurträsk: .— ' | * . .. .: ..
FMlakaträsk .. . .. ; ......... . ..
Atorlögda . ......ck.: x ...:. x .x
Fredrika kyrkoby. ..... ............
Från Lycksele till
Bussjöm .. .. .. .i.U+.);,.. . . — .
Siksele . ;. .. .. . .. .. ..
Ajjäut' , / : . — 2747 . .. v .
Bisliden (Norsjö s;in)..... .. . .,.; .
Fran Västervik å Stenselevägen
till — Lamdors . .. .; _. .: ;.
Tomsele. . .. .. .. > ;. ..
NedreSandsele .. .. . .. ___ ..
Slattnikeelé ___ __ ___./; _ :.. .. : . ..
Sorsele .. . : ”1 * F ..
Från Stensele till
Tusphelmen— .. .. .. . .. .. .. ..
Saädyik .. .. ............. . ..
Fran Stensele till
Nellnäs © : / t oys 12

‘0.5

1 .2

O.2

L. :s

1 ;s
2.6

Z4

0,2

O.1
O.s5

0,9

0.6
2.3

OA

1.0

J .1

2.6

0,o
0:5

0,2

PB

44 %

E) 9
O.9
1.9

1.s
1.5
JA
1j

2.
O.s
1 .1
O.7

1a
2.2

0.
0.7

13
0,9
1.9

je jl jl
* * + *
kk — — Q1 ob

0.s

”6 |1 1

0.s
0.3
0.5

0,5

2.2