OCR Output

2x 40 _.

fvarlebäck . .. .. _. e 0.3
Nerdéås . . . _... . .. Rt Sn kkka 0.6

Från Ekorrsele till

Atnsele * * * * — — —. Ä. 8 . A . %. & 1.5
Från Sävar till

Ostnäs— — ;. . . . . s . 1.;. 1.0/0.2
Holmön — . .|. .. .. | ;. , . 1.6 1.6
Gaddens fyrbåk .. .. . .. .. .. —... 33/ — 183.s
Fjäderäggs fyrbåk .. .. ...... . O.s| —|O.9
Från Djäkneboda till

Fatans hämn . .. .. . ; '. . .. 0.;

Från Dalkarlså till

Ratans ‘hamna> .. . .: ; ;. .. ;. .. 0.9
Skipnanbyn .. .. .. f' .. . . 1.
Sticklleå. +.. .. . .. .;:...+.. : .. .. 1.3

Från Sikeå hamn till

bruk': . _ _' : _; 0.9
Sikeå by vid kustlandsvägen ... .. 0.4
Ricklca .l 0,9

Från Nybyn till

Gumbodaähboknen .. . . ..... 0.9

Från Nybyn till

— ' ”— + .. .. — . 1;t

S9 tädde. ..... .sp c. i 000 14
Kolabeda'* _._.. . '...!.;,..); O.6
Smabacka (Burtrask s:n) ;...;;.. 0;$
Bodbyn (Burträsk s:n) ,. . . .... .. 0.5
Från Nybyn till

Robetisfors _ . _. .. . .. — . 223

Från Nybyn till

Överklintetv . — .. __ .. . . ;. 3.6

Fran Nybyn till

Gumbodaholmen. . ;. ......:;....; 0.910.5
Från Selet till

Kallvikens hamn ___ .. . :: ;. O.1

Från Selet till

Bjuro hamn .. .. .. ,. .. ...:.
Från Bureå till

— .. — — L 9t i kve ki . 0.3 |1.0
Från Bureå till

Surcå amn ... . .. .. ;. .. ;.. 01 /0.3
Från Bureå till

Öljpviken — _ _( __ .. . ,.;.. 0.710.3
Från Skellefteå till

Ragvaldstragsk ___ .. .. .. . .. .. 22.
Ganminelbyr 2.5/ — |29