OCR Output

— 9

%_W f
Rundviks lastageplats ........ . . , 1.0|0.1 |
Hyngelgbiie.\ ;. s .ws%.3$..% .:. .. ... 0.1 0.4 |
Från Ängersjö till !
Mo—angssie . .. ; :.: — : — 0.4 |O.s
Från Örsbäck till
Torrböle . — . — . —i. .i .. .. . 0.6
Från Hössjö till
; — e ips : h de i== 3 0.s
Från Hörnefors till
Högenäs _ ___| |. ; . .. — _ | 0.110.610.s
”.. ! !. .. .. 01J1.1/14
Moänussås _ '7 —2 ”....... 1.0/0.4 0.6
Strömbäck .. .. . .. 1.1]0.9 |
Obbolga. sulfitfabrik ..... ... — > _ 1.1|0.9|1.9 0.3 |
Från Umeå stad till |
lestuank _ ....>.l@". .2R .. . |;— 0.9
FälHorsån _. ; ... ;. ;. i .. .. .. 0.5
Flurkmark — —+ +,> %& ”% > — — > 0.5
Från Umeå stad till
Anumark ... ......}. | ________ 1 .1
Fran stad till
M)iCk‘G‘lSltI’fiSk ..................... Ö.(;

Granöti; .. .. . . Sv X (v . > — 0.3
Från Tavelsjo till
Mickalstrask® ...., ; |; ___ 1.6
Fran Norrfors till
Tavelsjö gästgivaregård ........ 2.0
Från Ytterrödå till
Gullsjö. + — — — 44 — . .. 1.2
Från Sjömellantjärn till
Hödånäs — — .. .. + ! ds. .. 0.;
Fran Haddingskrogen till
.: Tävelsjön .. i..‘....;... .. Ö,s
Från Österå till
Vestet$! ........2.%. 254 .. .
Fran Djupvik till
Bredekars lotsplats ... . . . O.s
Ubhbolg by .. mm 2 . l . _ 0,5
Obbola hamn .: ;;,...: . _ ;. 0,3
Från Vännäs by till
Vänfers 4 * 1F 0 0 C 1.2
Från Bjurholm till
Ljusåker + i |+ 7 —. __ _ |, 1.0
Vestermyrliden ',' .. _ _ 0 .1
Sjurvatinet — ...!. . : . .. . __ _. O0.9
Nedte Nyland .;...;,; ;. .: _ .. 0.4