OCR Output

es _

Nymil och kilo—

meter
3
=3 4 | i
35 å
28T v tF | en
=$ Z* t E E
1. 33 2 H >
& o |Å
Trafikleder vid vilka skjutssky!— E;"‘
dighet ej är ordnad. — —
Från Umeå till
Brännland _ ..........— .. ... +i zh .
% .. i—.8 :;; ,. D. .. 2.0
Från Norsjö till
SCustfors . .. . — Li. .. .k .k 3.0
Fran Rusksole till
Mormtrask —
Norsjö .. .. s s e eee de 3.6
ÖragENSS . .. — ,. — ...i. .. .v>... 3.4
Gommerstrask (Norr'botbens län) |2.s
Från Vormsele till
viormtrasle * * * — * * * * * *. 2.5
Från Husbondliden till
Vworiwträsk. .. — .. — . . .. . .. .. ;... 2.6
Fran Viska (Fredrika) till
Vallsjö . ..... . id 2.3
Gigsele _ __ ___ _ — .. . ..%—. . ids 1.3
.. .. ._... .. .:... .i ka +i n 2.1
.. .. . ...... .. . ;. . .9 2.3
css ns i n dn $s
: .. .sn e.issuwk. 1.6
Från Siksjo till
ädvattnet— _+ > ;. . .. . .... . .. 1,
Från Dalasjö till
Idvattnet . .. .. n r o te aa r — de hve a 1.s
horvy$s]0®~. s >. ' k . — —+. ik F1 A 1 , La
— — ii .. i.e A © veå 21
Fran Bergvattnet till
Ormsto 3.0
1.9 /1.9
Hishäck _ : .. + ..;;;' ; ':> .—.;. 2.5
Fran Levar till
Mo ångsåg — .. — _. _. _; .. 0.
s ylorm ... 1.2

Från Levar till
Jernas lotsplats .....::......}..... 1.9