OCR Output

Från Tallberg* till
. .. . .. . 0 .s .. 1a i5
Ly e k s e 1 e—Ö r t r äs k—

B j u r h od m.

Från Lycksele till

. 3.* ' — ;. ” /
Vänjaurträsk _. . . .. .. .. . ... . ..
Örträsk
* _. . .. ik .s .e is. i — or g 8 h
Bjurholm — . —;... . .. . .. :.,. .k

..........................

B ju‘t hol m—PF red ri k a—
Ledningsmark (Lillögda).

Fran Bjurholm till

Balsio® .. — . . — ; .. .
Övre Nyland. _ .. . .... .: .. . .: ..
Viska _ (TFredrika) _ : . . . ..
.. .. .. . .>... .. .. .(.. isp
___ _. _. . ,_

Från Lillögda* till

Nordanås .. .' :.....
; Å s e 1 e—D o r o0t e a,

Fran Asele till

Lomsjö

© .. + .; .. — .. .%.45 345
Bergvattnet* (Dorotea) ..........

..........................

A s el e—_—T j ä 1.

Från Äsele till

Gayvscle :©:.. . — . ... s ka 79 v 1
Tjäl (Västernorrlands län) . ......

V i !h e 1 m i n a—TF r e n n d.

Från Vilhelmina till
Nästansid* — . ... ... ..
— . . .. _... . ,. i . ..

20
3.0

1.6

2.0
2 .1

Gigsele skjutsanstalt indra—

gen för 1921.

Nordanås skjutsanstalt in—
dragen for 1921.

Mellan Viska och Nordanås
ager —den _ skjutsande _ rätt
vila hästarna en halv timmej
i Lögda.