OCR Output

me

1

|

27 |

Mejerilokalen i sastuliden Norra, Bastuträsk Nor—

Storkåge

Nysätra soc—
kenstuga
_ Löfångers soc—
kenstuga
Biografteatern
Trions lokal
i Bureå

99

Skellefteå soc—
kenstuga

99

99

ra, Björkdal, Boviken, Bränn—
berg, Brännet, Brännkläppen,
Bäckfors, Djupgrovan, — Wriks—
dahl, Eriksliden, — Falkliden,
Gran, Granholm, Granå, Gråli—
den, Grånäs, Hedlunda, Häb—
bersfors, Häbbersliden, Högdal,
Hoglund, Kusliden, Kagetrask,
Mulitjiln, Norrberget, Norrback,
Nydal, Nyheden, Olofsberg. O—
lofsberg Södra, Qvarnforsliden,
Ronnberget, Sandberg, Slyberg,
Storselet, — Stromsgard, — Tars—
bäceksliden — och Västbäck av
Skellefteå norra landsfiskalsdi—
:: . > .ss inss se davaistk d

Nysatra socken .. , .. .. .. .. .. ..
Töfäångers socken . .

Bergfors Södra, Bureå, Burvik,
Back, Bolesvik, Hedåker, Härg—
dal. Häggnäs, Holmsvattnet, Is—
termyrliden, Kroknäs, Ljusvatt—
net, Ottertjern, Sandviken och
Storon av Bureå socken ,. ..,. ..

Övriga byar inom Bureå socken ,.

Den del av Skellefteå socken, som
tillhör Skelleftea sodra landsfi—
pkalsdistrikt .....:.... ";".. 4000

Skellefteå stad samt Morön, He—
densbyn, Risön, Tuvan, Bergs—
byn, Furunäset, Yttre och Inre
Ursviken, samt Sävenäs av Skel—
lefteå norra landsfiskalsdistrikt

Degerbyn, Kaplandsbordet, Kyr—
kobordet, — Medle, Myckle och
Stämningsgården av Skellefteå
norra landsfiskalsdistrikt ... ...

Övriga byar inom Skellefteå nor—
ra landsfiskalsdistrikt , / , ;. ..

Granskning _ och _ justering ay

handlingar och protokoll ,,....,.

Febr.

Mars

99

10

11

12
14

15

<# 40— fm,.

10 fm.
10 fm.

10 fm.
10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.
10 fm.
10 fm.