OCR Output

Degerfors
tingshus

Kommunalsa—
len i Malå
Norsjö tingshus

Jörns järn—
vagsstation

Fallfors skol—
hus
Byske socken—
stuga

Mejeriil’t,yka;len i
Storkåge

Granskning — och _ justering _ av
handlingar och protokoll .......

Mars

Skelleftea rullforingsomrade n:r 71.

Mala
Bastutriask, Bjurheden, Bjursele,
Boliden, Braxträsk, Bredsele,
Brännlund, Båtfors, Finnbo,
Frautjäln, Granström — Gumbo—
da, Hemmingen, — Holmträsk,
Jonsträsk, Kalttisträsk, Klockar—
liden, — Kusfors, K vavisträsk,
Lidsträsk, Långträsk, Lovlund,
Melsliden, Mullberg, Myrberg,
Mörttjern, Näset, Persliden, Pe—
tiknäs, Pjesörn, Rengård, Ris—
berg, Risliden, Ristjern, Ronn—
fällan, — Stenbrånet, Steninge,
Stensliden, — Storklinten, — Sun—
nanå, Svansele, Svartnäs,
Sämsktjäln, Tjärnheden, Träsk—
liden, Vikborg och Asen av Nor—
sjö socken ;..... ...

Övriga byar inom Norsjö socken

'Ordenshuset vid Andersträsk, — Björkliden, Djup—

trask, Elgtrask, Granberg, Gran—
bergsträsk, Hornträsk, Jörns sta—
tion, : Karlbränna, / Lidsträsk,
Missentriask, Nyborg, Perlstrom,
Stenträsk, Storberget, Storträsk,
Ullbergstrask, Vithatten, Alyc—
kan, Anigset och Öster—Jörn av
socken ;
Ovriga byar inom Jörns socken
Falifors församling .. . .. ;. . .. .. ..

Byske, Drängsmark, Frostkåge,
Furuögrund, Ostvik, Ytterstfors
och Östanbäck av Byske socken

Ovriga byar inom Byske socken

Ersmark, Kusmark och Storkåge
av Skellefteå norra landsfiskals—
distrikit

.........................

Febr.

99

*3

99
99

39

99

14

11

12

15
16
21

23
24

26

10 frn.

10 fun.

10 fm.
10 fm.

10 fm.
10 fm.
10 fm.

10 fm.
10 fm.

10 fm.