OCR Output

i 1 | 2 3 4 5
Sorsele, folksko—|Sorsele socken — — ;. ;; / ;% . .. !. .i Febr. }22) «9 fim.
lans nedre sal
i Kyrkobyn
Stengele, l&kar—\stensele socken .................. Mars | 1| «10 fm.
bostaden i
Stensele
Parna soeken —> .. M ns # 2 10 m.
Vilnelmina soc.\Den del av Vilhelmina socken,
kenstuga som omfattar Bäcksjö, Gransjö,
Nacksjö, Järvsjö, Latikberg, Ris—
trask, Siksj6, Stora och Lilla An—
nivara, Baksjoverg, Djupsj6, Fi—
anberg, Gammelbränna, Lugnet,
Lovberget, Marrakbranna, Myr—
berget, — Martensliden, . Norra
Lugnet, Nyland, Rismyrliden,
Rönnkulla, Sorsele, Strandkul—
len ” och: Tjärnliden ;. : 18 9| 10 fm.
is Vilhelmina socken i ovrigt ... ... 54 10| 9 fm.
Degerfors Den del av Degerfors socken, som
tingshus omfattar — byarna _ ‘Degerfors,

Granö, Helsingfors, Helsingborg,
Hällnäs, — Hjuken, — Kvarnsele,
Strycksele, Tegsnäset, — Tvärå—

träsk, Tvärådund och Ämsele ,. — 4 14 41 414 fm.

Degerfors en del av Degerfors socken, som
tingshus omfattar hbyarna Abborrtrask,
Arvlund, _ Arysele, _ Bjurlund,
Bjursele, — Bjurselsfors, — Bjork—
träsk, Brännforsliden, Brann—
forssupd, Bick, Djupsund, EFk—
orrlund, Ekorrsele, Ekorrtrask,
Forsbacka, Hjukensjön, Holm—
sund, Holmträsk, Holmvik, Hög—
land, Karlsro, Krokträsk, Kull—
sjö, Kussjön, Kusliden, Lång—
träsk, Mailtbrinna, Malttrask,
Manjaur, Mårdsele, Nybränna,
Nyliden, — Olofsberg, Pompej,
Renträsk, Siksele, Skatan, Siv—
sjön, Sirapsbacken, Sparrsätra,
Stenträsk, Storlund, Stryckfors,
Sävliden, Trehörningen,
nas, Ostersjo och Östansjö .....

/ i5( 10 fm.
Degerfors socken i dvrigt ... .. .. is

» 16! —10 fn;