OCR Output

1

| 4 |

Godtemplarhu—
set vid Ro—
bertsfors
bruk

Burträsk kom—
munalhus

99

Lycksele skol—
hus vid torget

99

Alkvittern, Adtarliden, Andersli—
den, Berga, Bergnäs, Bjenfors,
Bjensjon, Brattliden, Broänget,
Edfastmark, Elglund, Erlands—
torp, Framnäs, Fågelsång, Frod—
tjärnbäck, Fräkenbäck, Norra
Gottland, Gravbäck, — Gravfors,
Granberget, Gulltjärn, Högali—
den, Jomank, Jodal, Kättbergs—
heden, Korssjön, — Krokbäck,
Krokån, Legdeå, Liden, Lilja—
bäck, Matsneke, — Mjösjöbäck,
Mjösjö, Norrfors, Nyborg, Ny—
liden, Olsliden, — Kvarnrodjning—
en, Ryssjön, Selsberg, Selfors,
Siknäs, Sikeå, Sjöbäck, Smårödj—
ningen, Stenfors, Nya Storbäc—
ken, Yttre Storbäcken, Storliden,
Storrödjningsberget, Södra Stor—
tjärn, Norra Stontjärn, Strand—
holm, Stabacken, Tryssjon,
Trågaliden, Uttervattnet, Ves—
tanå, Vimmerby, Ytterklinten,
Akullsjon, Aselet, Asjon, Over—
klinten, samt Robertsfors bruks—
forsamling jamte Sikeå hamn—
Pläls' : — — y e n9 e. ix .2 .a — uie

Den del av Burträsk socken, som
omfattar byarna — Mjödvattnet,
Lappvamtnet, Bursiljum, Svart—
tjärn, Bodbyn, Gammeilioyn, Ren—
bergsvattnet, Lillberg, Abyn,
Ljusneden, Järvtjärn, Burliden,
Brönstjärn, Ljusvattnet, Innan—
sjön, Bygdeträsk, Stenfors,
PFäckliden, Högliden, Bygdsil—
jum, Risvattnet och Mjödtjärn—
7. .. . ; sls css : th k o4 iv 3h

Den del av Burträsk socken, som
omfattar Ovriga byar .. .. .. . ..

Lycksele sockens södra landsti—
skalsdistrikt

...................

Lycksele sockens norra Jandsfi—

skalsdistrikt

Febr.

99

99

10

11

16

17

10 fm.

10 fm.
9 {m.

10 fm.

9 f.