OCR Output

ve ka eee
1 2 e *. 1 % 5
Tirgshuset i |Av Nordmalings socken, de sam—
Nyåker hällen och byar, som ligga norr
om järnvägen samt invid och å
lämpligt avstånd söder om järn—
$e — —. .. — .. — 8 *. 5. %1 Febr. | 24. .10 fim.
Folkskolan i (Bjurholms socken ... _.,.......... _ w 26. 10 :fm.
Bjurholm
SNkolhuset i Or— |Ortrasks socken .;................ Mars | 1}—. 10 fm.
trask å
Vistaskolhus [Fredrika socken . ' »» 4 8 fm.
Asele tings— |Den del avy Asele socken, som om—
hus fattar byarna Asele kyrkoplats
och municipalsamhälle, Prästbor—
det, Avasjö, Algovik, Almsele,
Asplunda, Björksele, Bomsj6,
Borgen, Erikshall, Forsnäs, Fors—
kulla, Forsvik, Gavsele, Gran—
berg, Hammar, Herrskog, Holm—
träsk, Hälla, Insjön, Kalmsjö,
Klingerberg, Kullerbacka,
Kvällträsk, Lomsjö, Långvatt—
net, Lövberg, Nyttjärn, Näver—
sjöberg, Renberg, Rosendal, Sim—
sjö, Skolan, Sörnoret, Söråsele,
Sörstrand, Stenkulla, Stenselkro—
ken, — Svartbhicken, — Sälgberg;,
Tennsjö, Torvsele, — Torvsjö,
Varpsjö, Västernoret, Yxsjö, A—
kerberget och Östernoret . ...... 4 / 20 409 m.
Asele tingshus |Agele socken för övrigt .......... % i 1/ 40 fm.
Bergvattnets |Dorotea socken utom Risbäck ,, .. » 14] ~10 fm.
nya skolhus
Risbäcks skol— |Risbiacks kapellforsamling ... .. .. $s 17 8 fm.
hus ¬
>> Granskning m. m. av handlingar
och protokoll ;. _, $ : ;. 74 % E8| 10 fm.
Umeå norra rullföringsområde n:r 70.
Skolhuset vid |Bygdeå socken med undantag av
Bygdeå Robertsfors bruks _ församling
kyrka och nedannämnda byar, som sko—
la inskrivas i Godtemplarhuset
vid Robertsfors bruk .. .. ; . i ;. Febt. | 5 10 fm.