OCR Output

1

Blabandsfore—
ningens hus
i Djupvik
Kommunalhu—
set å Östra
Backen

Tavelsjö skol—
hus

Tingshuset i
Umeå

Kommunalhu—
set i Vännäs

Hörnefos skol—
hus
Nya kommunal—
huset å Nord—
malings kyr—
kovall

99

Obbola ön och anmilda från främ—
mande rullföringsområden . .. ..

Den del av Holmsunds landsfi—
skalsdistrikt, som omfattar byar—
na Yttertavle, Innertavle; Anu—
mark, — Ersmark, — Fällforsån,
Bäcksjön, Berttjärn, Hammar—
kulla, Nydala, Ytterhiske, Gris—
backa, — Grubbe, — Västerhiske,
Kyrkobordet, Baggböle, Kåddis,
Brännland, Norrfors, — Gärsjö—
bäck, Tjälamark, Kulla, Pipar—
böle, Salomonsbesök, — Svallet,
Gubböle, och Brattby samt den
del av Umeå landsfiskalsdistrikt
som omfattar byarna Överboda,
Röttjärn, Dalsjö, södra Myrbäck,
Sörfors och Kilabböle ..........

Holmsunds *Iamdsfiskalsd‘i;strik& f
ovrigt utom Holmsunds socken

Umeå stad, kvarter och stadsdelar
öster om Radhusesplanaden samt
stadedelen Haga ..... _..... ..
Umeå stad, kvarter och stadsdelar
väster om — Rådhusesplanaden
jämte de båda regementena . .. .

Den del av Vännäs socken, som
omfattar samhällen och byar
mort om Ume älv. .. .. .. .. .. ...

Den del av Vännäs socken, som

omfattar samhällen och byar

söder om Ume älv .. . .. .....

Hornefors socken ,...... .. ;. ... .

Av Nordmalings socken, de sam—
hällen och byar, som ligga
väster om Leduån och icke in—
stalla sig i NyAker...........—.
Av Nordmalings socken, de sam—
hällen och byar, som ligga
öster om Leduån, och icke in—

ställg ;sig i Nyåker . _. .. . . . ..

& 22

3%

9>

—1

21

22

10 fmn.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 frs
10 f m.

10 fm.

10 fm.