OCR Output

: 82-3749

[Ima]

B:2p t

Borkovskij, Viktor Ivanövidg

Areichovskij, Artemij Vladimirovid8
Novogrodskie gramaty na bereste / [A.vV.
Arecichovskij, MAN. Tichomirov, V.I. Bor¬
oss - Moskva : Akademija nauk SSSR,

[1953=-]. — IN.

Del följande kort

Delar se huvuduppslaget i den alfabetiska
katalogen

Q=-366-82