OCR Output

2, Borgarståndets riksdagsprotokoll

ill S Sn Riksdagen : Lone RR a - ,
fena . Bondeståndets! protokoll från urtima riks.

dagarna 1810 041812 som mikrofilm, plac.
ME 122

BIE sil ob 18-(3410)550-81