OCR Output

41. = Borgarståndets riksåagsprotokoll ee

Ex. 1: Riksdagen

: 3841 Protokoll ... vid riksdagen ....¬
Stockholm, 1809-1866 |
Ex. 2: ': Även med titeln Protocoll, protokoller, '
1624 protocoller. - Innefattar bondeståndets,
borgareståndets, prästeståndets och
ridderskapet och adelns protokoll samt
Bihang
1809-1866.
Luckor. —- Riksdagstryck i original före
: 1809 ej katalogiserade, plac. i
fnegts
| mnagasin
u)] ja
B:8t S¬

4 Q-3410-78
L : N . (forts)