OCR Output

or än KE

Nr Ant. 12900
Borg,Carl Gustlmw'

Matthias Alexander Castrén. Uppläst vid Öster¬
bottniska Afdelningens årsfest den 9 Nov. 1852.
Hfors 1853,