OCR Output

pommes; so

N Dig re

[OR
To

Borelius, Jacgues
Antiseptikens utveckling och nutida tillämpning.
ARad. avh. Lund1890.

s 5
( uu fluor AArs Ve acoslear?) ; Jan. db.)

CN