OCR Output

Borelius, Gudmund

Undersökning av gränspotentialer.
Diss, Lund 1915.

(Lunds universitets årsskrift. N.F.
Afd.2. Bd 11:15.) |
(Kongl. fysiografiska sällskapets
handlingar. N.F. Bd 26:5)

Nn

i

yu
ÅN