OCR Output

NR RN nr,

866

[v(p)]

(C) >

Är

Ä

[Luckor.]

a-12053-67