OCR Output

ome st
SE SSE
i= Dla
Sw SUS
ÖF
“Q- 8H oO
Ss - &
cS 8 CA
Be SS
te co ke a
a? sss
a we sa.
Sov
‘Orm 8 Day
mee oo
Oe ate
Toe
sero
Dsc
2308
cmt fg ——
So:is 5-4
a4 mwa
1 OD we DA be
3 AA oO
Os 37 oO >
oN 0 &
Pegs
Fae reg
we oes
> ot oN
FS 00 + a
ns
mee oo
so 82 ws
“ep 3c BD
aos >
— NewS
> oo a &
Sug Oo
Swe
oo D 4,
B= si F
SÖ SA
eo
aN eo
Ög
SS
ES sos
Oo
essEs
Oo ks a
Tis Win a

fran Moreland till Norge.

ing

i motsatt riktn

eller

»
»
»
»”

LST

»

5:0) a) Sundsvall

b »
3 »
»
4:0) a it Sollefteå
Db) »
b) »
3 »

dj vs
e) »

6:0) Berg och Bjisdabk.

»
»
»
»

2:0) 2 Trondhiem och ‘Ljusdahl

Lith .
Ytterån
Ytterån
Lith .

3:0) a) Sala i Westmaalana och

»
»
»
»

.
.
.

ww

»
»
»
»

Ljusdahl i
Sundsvall
Sollefteå .
"Badstugu-träsk =.

‘Transporten beraknad emeilan:

Berg vid Storsjön

Helsingland

4:0).a) Sk&nis vid Trondhiemsfjorden och Ytterån vid Storsjön
Lith i-Jemtland .
Sollefteå

Sundsvall
‘Badstugu-trask
Skellefteå
öfver Rörås —. .
-Gefle—Dahla pe ip, ees
Sollefteå ..
Ragunda .

*) Skulle jernvägen utmynna vid Trondhiem ‘blefre afstindet längre,

47 mil *)
20 »
33 »
43°»
57 »
22 »
SVE 8,
10 »
15 oo»
25 Nn
‘26 »
16 >»
43 »
23 »
34 »
44 »
68 »
39 -»
46 »

MSSETY gi Ne
-9ILIODESSET

SO
Sms
SS:

660.
860,

1140.
440.
740.
200.
300.
460.
520.
520.
260.
460.
680.
880.

1360.
780.
320.

SE 5 ulsags nog

on
ot St

ALA,

401.

saya fz eR Ts
AaTJa WAOY Bq |

tO eg
Oo a
ASH

285.

363.
168,
234.

95.
495,
475.
190.
130.
112.
4173,
238.
299,
ALS,
263.

"179 ¢ R syBjod
T9[[9 ALL FAR]SO
Sales Bunn} I

5
3

Män
on
Pe

150.

162.

168.