OCR Output

ao 2 ad Ema SEORETe
Jernvagens nam, a 2 eee 2 2 ägt RS Be EBusee
ee Peo ha : ieee eer gee Bees
Mil. Fot. Medeltal pr banmil., procent. öre, Gre,
Statens. 4.0 Sete. Va, 100,7. 4,83. 866,625. 61,650. 26,784. 37,407. 60,7. 2.5. 34.
Wexiö -—-Alvestad . . . 1,7. 425,849. 52,644. 416,404. 418,683. 57,2. 6,1. 49.
Köping—Hult och Nora— Ervalla 83. —' 755,599. 34,786. 411,483. 36,977. 67,5. 3,7. 42.
| Landskrona—Helsingborg—KEsléf 3,6. — 337,077. 438,360. 24,552. 28,537. 62,6. 3,8. 31.
Ystad—Eslof - .. oc » .-%, — ©S94,62. > 30,979. 47,600. 22,125. 744 3,9, 40.
oc Gefle—Dahla . . . ~~... 8,6. — 773,377. 135,754. 410,634. 62,308. 45,9. 2,8. 35.
: Söderhamns rik. sole ee ae 4,1. 662,610. 417,045. 5,476. 47,287. 40,4, 8,0. 44...
| Hudiksvalls. . . . . . . . 40, — 607,293. 94,868. 4,569. 41,687. 434 67. 40.
Bords—Herrljunga . . . . . 3,0, — ~ 330,697. 35,265. 10,252. 48,552. 37,9. 3,5, 33.
Köping—Uttersbergs , > + + + 5h, 5,58. 226,220. 24,970. 2,444. 13,433. 63,2. öv. ?
Trondhiems—Storen. , . . . Aish. 3,6. 1) 629,528. 22,890. 40,259. 22,579. 97,33 ? ?
Storen—Rorés—Elfverum?) . . 34,7, — 336,600. 2 ? 25,256.3) 2 ? ?

1) Engelskt mått.
2) Föreslagen.

+) Med två tåg fram och åter dagligen; men med blott 4, som anses tillrä äckligt att börja med, 18,927 rdr.