OCR Output

RA Sv
tecknad eller oaktadt försäljningen äger bestånd, före auktionen

till auktionsförrättaren ingifva i hufvudskrift eller styrkt afskrift
den handling, därå rättigheten grundas.

Skellefteå i kronofogdekontoret den 15 augusti 1910.
ALARIK DALQVIST-:.

Umeå, i Landskansliet, den 20 augusti 1910.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Carl Bergström. John Falk.

RT 1910. A.-B. Nyheternas tryckeri.