OCR Output

'Borstbindarearbeten

'Briketter 'af stenkol, brunkol etc.

Brännvin, se Spritvaror.

Bröd Kött er

Båtar, rodd- och segel. SR ATG

"motor a th

EST SR RR ERA NE AR RN

Bönor, se Spannmål.

Cement. 5

Dref och dreimat

RE a er rag rag ln rann

IK, IMSKe a ns

saltad eller inlagd
RE SAR ee

FR

KR

Fläsk, se Kött.

Foderkakor och fodermjöl samt melass

Frukter, bär och grönsaker, friska lingon
andra slag
torkade

| saltade...
MPTRRISÖE Så
Frö, hamp-, lin-, rof- och raps- ög
| andra slag, ej hänförliga till spannmål
Fåglar, lefvande, se Kreatur: fjäderfä.
[Färger och färgningsämnen: indigo, koche¬
| nilj och anilin
| rödfärg och bresilja
| målarefärger

andra slag

| Afgift
för beräk- RS
| ningen | Kr ögröre
100 nad 2
Hang
ST RT 20
1 1 Sa
I 5 ör
LÖR
TN
,” =21=5 10
” AN 50
»” ER 5
»” SAO
»” AES
'” EE 25
NA ER 20
100 | — 5
” > UT IL
” FT 20
” SR 30
100:|7 == 180
»” || —
” —! 10
” —11| 10
1007 8 ju
” — | 10
”” ER 15
1”) SE 15