OCR Output

4

Alun

Apoteksvaror
Ang

Band, se Väfnader.
Bark
BaSt
Beck...
Ben, oarbetadt.
arbetadt, andra slag i än n benmjöl
Benmjöl, se Gödningsämnen.

Borst, se Hår.

Bleckslagarearbeten 1

Blommor och växter, naturliga SG
konstgjorda

Bly, se Metaller.

NRO aker And

Bomull. oo.

Kvantitet Atgift

för beräk¬

mitgen | Kr. ofe
100 ' —110
” UTAS
” kota
— | 10
I — | 10
ib
» 10
” I SN
” | le
” Fila
så — | 50
4 TRTER
” | Flora
», | —120
så | — | 30