OCR Output

KÖER
Kvantitet Afgilft
för beräk- ASIA
ningen | Kör Ore

WINE nr stR Sebra så dl tat tele AN ås NE 00 og Ra

Vägar och åkdort igÖrpipekoiesni evo SSCBe Froes

simplare och arbets-. ,, fl 1 NO

järnvägs- och spår- |

vagnar (se Järn- |
vägsmateriel)ji= is: gy bl Fr
HarDVARDAE oo tel > os Il = Ö

Verktyg, se maskiner etc. |
Vit och SUSAR IR JA sa Rdr I —180
3 BUtöhefrs er remuemmmsbieg It
VIlGOL ov? Fer nerna RFA TEEN IR fe Rör v RES 10 TOG AV
Välnstler: siden, hel:ook-halk-=4 022 ro 5; 100] 2/—
FORE KP NN 100) ST FR
DE RA ref ber kd örat or då NA 100 — 140
HiStt- ORM. IDO sa Mesa ssd bh 100] .—]140
FR IE ad 100) —1 35

| SHUT MS Uf STR 100]! —150

Växter, se Blommor. | |

Zink, se Metaller. |

FRA SN au RS ra RER RR

KÖRA: ri ad Re rr ÄGA str rg 1) —1!10

Varor här ofvan icke specificerade : -. =. 100 kg. | 20

eller/|100 khim, —1 8
Minsta afgift för en varupost är 5 öre.
Vid afgiftsberäkning uppkommande brutet tal af

slutes.

half afgift.

GO
SN