OCR Output

2 FN
Kvanfitet Afgift |
för beräk-/- SN i
| ningen | Ky. öre I
| |
"Tobak: SAG: NOTA MÄN RID 100] —175 |
RER RR se sr so bl ku a SR KG | hl. Il —| 3 |
rymd. |
begagnade. AR | vå lot Re
Torfmull och torfströ |
Trön, 5e talg. ste, |
ue oa ss msn HO0KR-—1087 |
Tråd; ej specificerad, se > Garn. | | |
Flänaesa: svål. beg le för ÄG gå 1004, 41 Ci
RR 0 100) —] 51
Trävaror: timmer och mastträ, spiror, bjäl- | | |
kar, sparrar och därmed jäm- | |
förligt större virke. ..oo.oockbm:. 1) 11001
plankor, battens och bräder samt |
annat därmed jämförligt virke ,, 1) —|10 |
grufstolpar och syllar samt an- |
nat därmed jämförligt mindre |
virke. Ne vd io
vad ra KÖRER av | Il —|9
plilfver och ekrar... AT 1 —|10
takspån (se snickarearbeten). | |
virke at utländskt träslaäg «= >, | 11. —140
svarfvare- och snickarearbeten | |
(ROM mÖMey 0 tankt cs 1008 FE
| NE AE KAN 100 | —I|15
FENEVaTOr RIE I nan sa stop kor
Tvål » bs t00)--—420
"Tändstickor, se Trävaror. |
ull. eu bedgd 100 «rå 20
Ur: fick- med boett at guld och silfver . st./ il — MM
T 3 CRT anDANn Metalls ig, | I — 5
andra slag. söka 1 100] 1:50