OCR Output

ANN

Spritvaror: arrak, konjak, rom och punsch: hl.

HE GRUT ss
ROR SIGN "DR tr CAR
NE Ra

Sprängämnen, se Krut.
Späck, se Talg etc.
Stearin RR rr
Sten: arbetad kvarnstenar. . re
arbetad: gat- och byggnads-. ;
slip-, trapp- och golfstenar ,,

I Stolmakarearbeten, se Trävaror: snickare¬
arbeten.

| I Sträspåtölärbetens 2 >>> > sana RAA
Stål, se Metaller. |

"Stärkelse. a PA
'Superiosfat, se Gödningsämnen.

kavanNel on ER PRIS OSP
Svamp, sug- eller tvätt. RR
Svartvarearbeten, se Trävaror.

| Såpa 5 a EE
Ber TE RR RO AO SN
Tagel, se Hår.

RNE. Gr, SNAek OCK IUM ns i JR jr
[Tipeter, se Pappersarbeten.

[TORN SEE TK TT STORIES

Tegel, se Lervaror.
"Tenn, se Metaller.

Tjära TN or FRA
Tobak: oarbetad, blad och stjälk FÖRR
| cigarrer . PR Sk
arbetad: ieigaröttetbd ubdigsa SDR

AA EN

Kvantitet, Afgift
för beräk- — restrent
ningen | Kr: | re
| |
ae
tl 780
1 2 ör
Her
Ulla
190); —110
100 2008
UTE
100) —] 20
100) 1|—
001 110
ög 10
IH
00) 120
00)" ff
0020-12
HOT
1.000] 120
HODQ, I A
100] | 50