OCR Output

AA Fer

Kvantitet — Afgift
Hförberäk- —V

: LE I
ningen KR. [Öre

Pälsverk, se Hudar och skinn.
Redskap, se Maskiner etc.

Repslagarearbeten SR Roe CCCkg. ög) —120

Ris, oskaladt, eller paddy . Glo vän |

Rottrukter, ej Sn TOTTA gå gg 100) —1I 5

Rotting sö ca Hd 0 115

'Sadelmakarearbeten, se läderarbeten.

'Salpeter . RE EA Ar Sd > HÖRN). 1 20

Salt, SATAN bra SK NA böt bb ler vote JN- 1 —] 1,5
SKE 40 RS RR Ng No — 15

nand oc |

'Shoddy, se Konstull.

Silke . RO TIER |

Sirap och NANBE Rre Oe ee kg.1:+:1001. —1T0

Skiffer, tak-. ;

Skodon, ej hänförliga till läderarbeten.

Slöjdvaror, RNOE ie ) IÖ0N SD
Smör: naturligt. >. oo. koka 100); ost di
| konstgjordt (margarin). sämsR vilse on) arr
'Snickarearbeten, se Trävaror.
'Snörmakarearbeten NDS |
Socker: FREIRE = i te lerdiotent nnunsngigo FN AO
AR ae fran hi
"Soda TA ER rg 0) RR
Spannmål och majs: ON sr jg 100) —1-3
| malt, ärtor sulvbönor i 1901-45
| malen: mjöl -oeh;-kli-:;;, 4: 1001 404
'Specerier, se Kryddor.
'Spritvaror: brännvin och sprit: på fat...» hl. | I —160
| på andra kärl .;;; | Elie

arrak, konjak, rom och punsch: | |
RR AA igt tl 180