OCR Output

Metaller: järn och stål: plåtkärl och manu¬
faktursmide .
tråd, dragen .
bleck- och zinkplåt. . l
koppar och legeringar däraf:
oarbetad samt skrot. :
arbetad: plåt
stänger «=---.
tråd och duk .
andra slag .
andra slag: oarbetade samt skrot
| arbetade
Mjöl, se Spannmål: malen.
Möbler och husgeråd: stolar ej stoppade
| d:o andra slag och
| gungstolar
andra slag .
Oljekakor, se. Foderkakor.
Oljor: feta: lin-, rof- och raps- .

andra slag .
lyktiga .
mineral- och genom torr destillation
framställda .
fe
Papp: asfalt.
andra slag. ;
Papper: groft, kardus- och annat
skrif- och tryck- .
Pappersarbeten

Pappersmassa, se Trämassa.
Porslin, se Lervaror.
Potatis

Kvantitet) lr
för beräk- | RTR
ningen | Kr. öre
kg. 1001) —115
5 1001:---—-1 15
7 100) —1|15
) 100) — 110
10011 —1 20
5 1001) —]1 20
53 00): -—'-25
> 100] —"r10
5 1001 —140
Stol RE NG
HM I] =O
"KR: 100] —1T 20
5 100:1:--—-110
då 100]: — 115
100) —I1!15
INSAS00. 1 0
3 100 — | 15
FONT
3 100, — 8
5 100 — | 10
åG FOO 118
5 1001-—120
|
100] —I| 5