OCR Output

Ljus, alla slag .
RA a fr at sa RR SSA
Läderarbeten: sadelmakare- och skoma¬
karearbeten.
andra slag.

Majs, se Spannmål.
Malm: järn-. i

andra slag.

Malt, se Spannmål.

'Maltdrycker: på fat svagdricka .

| ÖS

på andra kärl läskedrycker,
mineralvatten .

'Manufakturvaror, se Korta varor.
Margarin, se Smör: ERS
Maskin- och vagnssmörja . .
Maskiner, redskap och verktyg .
velocipeder, sy- och stickmaski¬
ner samt separatorer
Mattor, se Väfnader.
Melass, se Sirap.
Metaller: bly, oarbetadt.
arbetadt ;
järn och stål: tack-, barlast- och
skrot-. ;
göten och smält¬
stycken
smidt eller valsadt
rör, valsade us
gjutgods, plåt och
spik a

7

27

TO
öd
50
60

|

l
l

10

20

10
jag)

AN

I 10