OCR Output

340

tär: tagelis
andra slag
Instrument: musik-: fortepiano och pianino
andra slag orglar.
andra.
ister, 0e Talg etc.
Jute
Järn, se Metaller.
Järnvägsmateriel: lokomotiver.
järnvägs- och spårvägs¬
vagnar
andra slag .
HN
Kaffe . : :
Kakao: bönor och skal.
malen eller rifven samt chokolad
Kakel, se Lervaror.
Kalk: osläckt
släckt.
Karameller och kontekt.
Kautschuk, se Guttaperka.
Kemisk-tekniska preparat, ej specificerade
Kläder och klädespersedlar
Koks, se Kol.
Kol: trä- samt sten- och koks
Kolsyrecylindrar
Konserver, ej specificerade.
Konstull eller shoddy
Koppar, se Metaller.
Korgmakarearbeten ;
Kork, arbetad, alla slag .

ERNA. AI

Akgilt |
för beräk- - ESR
FIOgOT TURI TRE

DOVT ST T26
1007-1178
[00-105

1 PE

flätvipta
100 Aag
1001 -:— | 50
1005-220
FO0E 1026
1608-7150

I — 3

fr ng
100] — | 20
100) —125
100 — 175
00042

Il — 15
100] —] 30
100 — 120
100| 1150
100] —160