OCR Output

Galanterivaror .

GAN HR dre
linne- och hamp¬
bomulls¬
jute:

Garn: andra slag.

Gevär, skjut-, revolvrar o. a

Gips och gipsarbeten i

Glas: buteljer, fiaskor, bunkar 0. dk
fönster- och spegel-..
andra slag . ;

Glasskärf och krossglas.

Gryn: af spannmål och ris.
andra slag (sago, manna, potatis o. d.)

Guldsmedsarbeten . .
Guttaperka och kautschuk: oarbetad
arbetad.

Gödningsämnen: tomasfosfat .
andra slag .

Halm .

Hampa

Harts .

Hattar, se Kläder.
Horn: oarbetadt eller raspadt .
SERENA EA nn LER
Hudar och skinn: ej hänförliga till päls¬
verk: oberedda. GR ;
beredda . BINA AR
pälsverk: oberedda
beredda.
Plumles soi
Husgeråd, se Möbler.

Afgift
för beräk¬

J Alngen IRK | öre
OO akha
1001 -H-T00
1001) —1|50
100] .-—180
1001 Seg
1001- —150
100) rd
LÖO" std
1001 -—+20
100]f- —29
100] —1 5
100! Lan
1001: =—>40
1001-150
bör
1001-21-58
OL G
IÖ01 15
10011123400
lös
fö0l RO
1001: sx 148
100) +—1;40
1001: =-1 60
IDOL dor
100]: — 50