OCR Output

3

ingifva 1 hufvudskrift eller bestyrkt afskrift den handling, därå
rättigheten grundas.

Umeå Rådhus den 20 December 1909.

Magistraten.»
Umeå, i Landskansliet, den 31 December 1909.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.