OCR Output

2

N:o 204. Författningsenligt meddelas till vederbörandes
efterrättelse en så lydande

» Kunege örelse.

Vid laga klyfning å ”/e4 mantal Lappvattnet n:r 5 i Bur¬
träsk socken, byjlken denna dag blifvit af Burträsk tingslags
Ägodelningsrätt fastställd, har bestämts, att ägaren af litt. Ra,
Aäiders Lundgren, har att inom litt. Rb, tillhörande H. Brodin,
afverka 08 för tillhöpå "245 kronor 52 öre: enligt prislista
samt. att enn AlLdiG ste. och HH Rd, Jus Viklund ech I Lund¬
gren, hafva att inom litt. Ra, tillhörigt Anders Lundgren, afverka
skög för 087 kronor 6 öre enligt samma prislista; 'skolande:af¬
verkningen hafva skett inom två år från denna dag.

Tingsstället vid Burträsk kyrka den 29 November 1909.
På Agodelningsrättens vägnar:
O. Schough.>

Umeå, 1 Landskansliet, den 24 December 1909.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

meå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.