OCR Output

4

auktionen till auktionsförrättaren ingifva i hufvudskrift eller
styrkt afskrift den handling, hvarå rättigheten grundas.

Skellefteå i kronofogdekontoret den 26 Mars 1909.
Alarik Dalqvist.>

Umeå, i Landskansliet, den 2 April 1909.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerieér.