OCR Output

3

lit tillstånd att under innevarande år inom länet idka s. k. gård¬
farihandel, nämligen:
Olof Adolf Olsson från Vebomark, Löfångers socken;

Skomakaren Anders Viktor Lindgren från Mo by, Nord¬
malings socken;

Johan Axel Gustafsson från Degerfors;
Knut Gustaf Gottfrid Dahlström från Böle, Umeå socken;
Ol Edv. Söder från Malmby, Bjurholms socken.

Umeå, 1 Landskansliet, den 27 Februari 1909.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.