OCR Output

d
ingifva i hufvudskrift eller besannad afskrift den handling, därå

rättigheten grundas.
Umeå fögderis Kronofogdekontor den 15 Januari 1909.

J. A. Hanson.»

Umeå, i Landskansliet, den 25 Januari 1909.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.