OCR Output

hälften inom ett år efter skiftets fastställande och med andra
hälften inom därpå följande år.
Tingshuset vid Skellefteå stad den 21 September 1903.
På Domare-Ämbetets vägnar:

Olof Genberg.>

N:o 188. Till vederbörandes kännedom meddelas denna

»Kungörelse.

Vid Jaga klyfning & "/16 mtl Östanbäck N:o 8 Litt. Hba
i Byske socken, hvilken förrättning den 10 1 denna månad af
Skellefteå tingslags Ägodelningsrätt fastställts, har bestämts, att
ersättning för mistad ståndskog skall utgå af ägolotten Litt. Hbab
med 601 kronor 65 öre; samt att ersättningen, som skall utgå i
penningar, skall betalas med halfva beloppet ett år och andra
hälften två år efter förrättningens fastställelse.

Tingshuset vid Skellefteå stad den 21 September 1908.
På Domare-Ämbetets vägnar:

Olof Genberg.>

N:o 189. I enlighet med gällande föreskrift offentliggöres
följande
: Kungörelse.

Vid laga klyfning å !/12 mtl Östanbäck N:o 8 Litt. Haa 1
Byske socken, hvilken förrättning den 10 i denna månad af
Skellefteå tingslags Ägodelningsrätt fastställts, har bestämts, att
ersättning för mistad ståndskog skall utgå at ägolotten Litt. Haaa
med 462 kronor 71 öre; samt att ersättningen, som skall utgå i
penningar, skall betalas med halfva beloppet ett år och andra
hälften två år efter förättningens fastställelse.

Tingshuset vid Skellefteå stad den 21 September 1905.
På Domare-Ämbetets vägnar:

Olof Genberg.>