OCR Output

O

167 —¬
169

179
lso
185
201
206
Ins
231
235
253
259
267
279
ask
288
291
292
«305
s 18

.319
III

llllllllllllllllllllllllll

Ullllllllllllllllllllll

lllllll
Illllll

Illll
Illll

UlHlllll

llHllllIl

id. 131 rad· 13 stär: utsätvave

6-37 ¬

33
Do
It
at
41
38
15
33

7
36
33

36
32

28

SZ

IOIII

34
14
23
24

6
17
36
II

16
Zs

llllllllllUlllllllllllll

llllHl

llill

Hin-g staune

« m III

lilllljlll

läs¬

som den
thut

de icke
stält

onam
·c·lfwe- ¬
mkßcvickade
anwända

fis-is

tekningeu

den ena

sielftagcn

auswar

kaom

emcllertid

sörpvgga

spuan

tslläsxvenstprs

Hätt cckwät Epmwiteen

evision
saknadt

I prorokollet.

hämb
makes

st . —
sdrändring redactiouepk

1 wa

utshkniugsgäld
kapktlen o1·n gäfwo- och

d fdrlänmgsafkalets
en ¬

stadgandet
erideut

eandom ¬
hos Rätten anmäc

I bihanget Nso
hälles
utefltuanbc ¬
förznzilktetet
mdkztg
afwmgars
väda
ho pais
at rgtt
fä tkllsösandes
tereita

IIIHllIll

lJllIIllllllllllHllllilll

utfärbave
nog-granne

xexfwe
nyßlpckade
axwända
U F
zista och löpande
utekningen
yet ena
saftagem
twängsmcdel
Juwn
Ficdblertid

k? VASC
leidetI
nll äfwenukrs
Es Commtteen ¬

,
evisionen
saknat

last- W

bämnv
makars

r .
örändring i redactiouen
ei a

un kningsgild «
Will-: om gäfwos och för¬
· läninqsaftcueu

föxilaget
evident

egeikdom
till Bärten instemma

Z. .
hätte-.
utcilutgnve
sormalrteter
mäiligt

a wm a
bäda g u·

des-pas

at stätt

sä tillsäqanbei
tkesta

Nägra mindre betydxiga ocikhceer i ortbograppien bät mazn anseti ouddigt

att amuäckw