OCR Output

jue js pt Jr rs

Vilkelmina HÖn. SM Ju Kl
Skansholm ADGL
Åsele 530 » »
Bjurholm KE SIRANE
Nordmaling SE

Umeå, i Landskansliet, den 29 Juni 1908.

H. Biörklund.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryckerier,

11

11
10

»

2?»

»