OCR Output

VII! » Jnnehåll.
Kap 6 Om lega. " .
u. Om bördz fä ock om lösen af ränta euer jvtfdskgapdetätt till frälseskaetehemmaw

" HandelsBalkem

F. Om lifstidsrämm

2ToMotiVer. · « — - " "" «¬
510 P r o t o k o l l öfwcr revisionens nf "l·a.izförflägeet.«
4xoBihang N:01. , ) «
Betänkande, angäcnde Domsiolarna.
5:oBihang ENon , .
zxörslag till Notariats inkattning ä landet. ,
6:o Bihang Nw O«
Protokoll, hällne under förra förslagets granskning.