OCR Output

6

Fastigheten är taxerad till 4,800 kronor och saluvärderad
till 10,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 3 Februari 1908.
Nils Kruse.”

Umeå, i Landskansliet, den 17 Februari 1908.

H. Biörklund.

Arv. Almqvist.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.