OCR Output

3

innan den 1 Maj 1908 af Per Sjöström i skogslikvid utbekomma
102 kronor 47 öre.

Tingsstället i Umeå den 13 December 1907.
På Ägodelningsrättens vägnar:

Axel Reuterskiöld. >

Umeå, i Landskansliet, den 17 Januari 1908.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tr yckarier.