OCR Output

2

Hemmansägaren Axel Nilsson i Holmsund samt Lokomotivföra¬
ren J. A. Bergström i Vännäs.

För Degerfors tingslag:
Landstingsmän: Disponenten m. m. A. Åström i Deger¬
fors by och Hemmansägaren P. Nygren i Tegsnäs;
Suppleanter: Regementspastorn Oskar Rydholm i Deger¬

fors by och Kommunalnämndsordföranden And. fohanskon I
Granön.

För Lycksele tingslag:

Landstingsmän: Handlanden Jonas Erik Sjöberg i Sten¬
sele och Hemmansägaren Johan Petter Lindström i Långsele;

Suppleanter: Hemmansägaren Samuel August Blomqvist i
Bastuträsk och Hemmansägaren Carl Johan Carlsson i Rusele.

För Åsele tingslag:
Landstingsmän: Inspektoren Anton Wikberg i Dorotea och
förre Nämndemannen Ingel Edvard Olsson i bela

Suppleanter: Handlanden 0. A. Edman i Fredrika och
Handlanden B. A. Jonsson i Åsele.

För Bygdeå socken:

Landstingsman: Handlanden G. W. Andersson i Ro¬
bertsfors;

Suppleant: Befallningsmannen O. L. Samuelsson i Ro¬
bertsfors.

För Nysätra socken:
Landstingsman: Häradshöfdingen Herman Rogbergi Ånäset;
Suppleant: Folkskoleläraren G. Jonsson i Nybyn.

För Löfångers socken:

Landstingsman: Handlanden Johan Bexelius i Mångbyn;
Suppleant: förre Nämndemannen P. A. Södermark i Ve¬
bomark.