OCR Output

1879—1885.

Förlängd oktroj för Hernösands enskilda bank. Bih. n. 39.

Utgifning från Riksbanken af. förändrade sedlar å 5 kr. N. 46.

Utgifning af nya riksbankssedlar a 100 kr. N. 1.

De Oe 2-e6 br RM: 17.

Utlemnande af nya belaggningsstémplar. S. n.

Stadfästelse å ändringar i enskilda bankens i Venersborg bo¬
lagsordning. Bih. n. 14.

D:o d:o i Bohus lans d:o dio. Bih. n. 46.

Förlängd oktroj för Helsinglands enskilda bank. Bih: n. 62.

D:o d:o för Kristianstads (och): Uplands d:o. Bih. n. 28.

D:o dio for Skanes: dio. .Bih...ni 39.

D:o d:o fér Gefleborgs d:o. Bih. n. 23.

D:o d:o for Skaraborgs lins dio. Bih. n. 29.

D:o d:o för Sundsvalls (och) Södermanlands d:o. Bih. n. 36.

D:o d:o fér Vesterbottens d:o. Bih. n. 44.

D:o d:o for Stockholms dio. Bih. n. 63.

D:o d:o fér Kristinehamns d:o. Bih. n. 22.

D:o d:o för Norrköpings (och) Oscarhamns d:o. Bih. n. 25.

D:o dio for Boras dco. Bih. n: 36.