OCR Output

Sid.
mommoe wmaerermidige Rigshank 18rq°. 3 ot ees 55.
ne Ms 20a? as p> She MR SORRSESTG
I RG i ecg beg ee SE »
IN Caw. oc wl nh in Se he ee ey ST 56.
EE, I % «p> 2s AS Ge SR es, de Rae Sa ee £7.
Finland.
Finlands bank.
at ER Eg. oe tae Eg. a we eee, Ge ee 58.
Oe I se ee oi nl wore Re ew a cen 8 59.
De Crem OT 8,5 ee Se Wie a as Oe »
Danmark.
I ek ee eines 60.
mumcnen 1 mipenhavn 1766-1808.) 8 oo. a as »
Den kongel. Grinlandske Handel 1803—04......... SN
Wate Ae INaRON - (CEC Järle a ee eR 61.
meennciiameyve 1800 fO Lok varsin oe eo. Sees
Meee anan TORSO: ee es »
meawitcatic In Rancenirs 1008... so. ew ee eg 62.
woiieew.-Ficlat. Reaseen-schem 1848 2 <i gcc eye fete es »
Reo Rongel. Gebniandske Handel 1874 ©... 3c ed wi »
I? CNMI 5 Gas ecg tee ey Me eee eee »
England.
Fa SUEUR Oe OLA Cl ea Sow ne oa oye ee aus SKER 63.
ec Se RE i Se ee Oe >
Frankrike,
De ee POTN SURO Ss Sa OE PO EE Ee, »
ee grees Misra 1750-02 ee. »
me eee, CRUMIRUR T49Q Ck 5 ee 64.
25 Geneon COAT 1707-06. a ee
ae ee er BE ee SE ee 65.
Italien,
ee oe a ee ies Se ae a IE »
ee ee Sn RR AR EE 66.
ic GE TIROE SÖK dB rr RE TR eG »
i Serre fen Se OO Se »
er see ME CMPOE OO-ERCLO on a ee SER »

Polen.
Kos'ciuszko diktator 1794